Mission Statement

Ráiteas Bunchuspóra

Cuireann Coláiste na Carraige fáilte
roimh gach ball den phobal agus
cuireann sé chuige sárseirbhís
oideachais a chur ar fáil atá
bunaithe ar phrionsabail measa,
rannphairtíochta, dianoibre agus
cineáltais.

Mission Statement

Coláiste na Carraige welcomes all
members of our community and strives
to provide an excellent education
service based on the principles of
respect, partnership, hard work and
kindness.