Mission Statement

Ráiteas Bunchuspóra

Cuireann Coláiste na Carraige fáite roimh achan bhall den phobal. Déantar iarracht sármhaitheas a bhaint amach trí sheirbhísí iomlánaíocht oideachais agus tacaíocht a chur ar fáil atá bunaithe ar phrionsabail measa, comhoibrithe agus comhpháirtíochta.

Mission Statement

Coláiste na Carraige welcomes all members of the community and strives for excellence in delivering holistic educational services and supports based on the principles of respect, co-operation and partnership.